dijous, 2 de juliol de 2009

BENVINGUTS-UDES AL CURS D'HISTÒRIA D'ESPANYA !

El 2n curs de Batxillerat és el curs previst per l'accés a la Universitat dins l'actual Sistema Educatiu al nostre país. Això vol dir:
  • Que ja es va encarant el que voldreu fer més endavant, per això disposeu de matèries que defineixen les futures opcions universitàries.
  • Que el nivell de dificultat s'incrementa notablement a nivell de proves, treballs, exercicis, etc... Ja no és suficient amb "engolir", cal reflexionar i assimilar amb criteri propi.
  • Que les tècniques donades en cursos anteriors (pressa d'apunts, comentari de texts, mapes històrics, esquemes, organigrames, estadístiques, diagrames etc...) són aprofundides i perfeccionades.

Dins l'assignatura d'Història Contemporània d’Espanya tractarem de donar una visió de conjunt dels esdeveniments més recents, aprofundint en les causes que els determinaren, amb l’objectiu final d’entendre millor el present que ens ha tocat de viure.

Us preguem una actitud de treball i interès que redundarà en benefici de tots donat que les classes es faran més amenes i participatives. Una cosa és ben clara, venim a l=Institut amb un objectiu fonamental: treure els estudis endavant, per avançar i per donar el gran salt a la Universitat o els Mòduls Superiors.

També us preguem la màxima disposició per a la convivència de tots els que compartirem aquest curs (companys, professors i resta del personal de l'Institut) ja que això ens permetrà de crear el clima de respecte i optimisme necessaris per aconseguir els nostres objectius.

Mantinguem l'aula neta i endreçada. Treballarem més a gust !

Siguem puntuals tant en l'entrada a classe com en la presentació dels treballs i exercicis i, sobre tot, a les proves. Així no perdrem el temps !

En començar la classe no descuideu el material i estris necesaris per a desenvolupar-la adequadament: llibretes, llibre, fitxes de treball, estoig, etc. Preneu els apunts i anotacions amb agilitat i tot anirà sobre rodes !

Ah! per cert, a classe, i com a signe de respecte mutu: xiclets, pipes, dolços,...No, gràcies!

A CONTINUACIÓ US COL·LOCO UNS LINKS AMB RECURSOS ÚTILS PER AL CURS I AMB EXAMENS D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT D'ALTRES CURSOS:

WEB general d’Informació a à http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/index.html
On trobareu aquests continguts:
Informació general
Introducció i normativa
Com són les PAU
Adreces d'interès
Doble correcció i reclamació
Resultats estadístics
Altra informació d'interès
Calendari i horari
Matrícula a les PAU
Exàmens i informació de les matèries
Participació del professorat en els tribunals de les PAU
Informació sobre les noves Proves d'Accés a la Universitat 2010
Proves d'accés a la universitat
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/examens/index.html
Currículum d’Història d’Espanya à http://www.xtec.cat/estudis/batxillerat/03_doc_bat_loe/historia.pdf
Recursos per a l’estudi à http://www.edu365.cat/batxillerat/recursos_xarxa/historia.htm
Recursos de Video d’Història de Catalunya à http://www.xtec.net/videoteca/series/historia/index.htm
Exemples d’examens PAAU Juny-2008 à http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_hist08jl.pdf
Exemples d’examens PAAU Juny-2007 à http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_hist07jl.pdf
Exemples d’examens PAAU Set.-2007 à http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_hist07sl.pdf
Exemples d’examens PAAU Juny-2006 à http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_hist06jl.pdf
Exemples d’examens PAAU Set.-2006 à http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_hist06sl.pdf